IMPEKTRA FACTORY MES

Manufacturing Execution System - Üretim Yürütme Sistemleri

İngilizce açılımı Manufacturing Execution System olan MES, dilimize Üretim Yürütme Sistemleri olarak geçmiştir. Üretim Yürütme Sistemleri kalite ve verimliliğin üretim sürecine dahil edilerek tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan yazılımsal çözümlerdir. Farklı tesislerden, sahalardan ve satıcılardan gelen canlı üretim verileri birbirine bağlanır ve ekipmanlarla iş sistemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde kullanılır. Bu sistemi kullanan şirketler, şirket genelinde üretim ve operasyonlarda kapsamlı görünürlük, kontrol ve üretim optimizasyonu şansına sahiptir. Siz de Impektra tecrübesinden yararlanın, stratejik iş hedeflerinize ulaşın.

Günümüz dünyasında meydana gelen hızlı inovasyonlarla birlikte üretimde de hızlı değişimler meydana geldi ve bu da değişkenliğin artarak yüksek kalite standartlarının korumak için operasyonlara ek yük getirdi. İyi tanımlanmış stratejik iş hedeflerinde bile, üreticilerin hızla değişen çalışma ortamlarında hızlı ve doğru kararlar verebilmeleri gerekir. Bu noktada Üretim Yürütme Sistemleri işletmeler için vazgeçilmez hale gelir.

Üretim Yürütme Sistemleri sayesinde,

Katma değeri olmayan aktiviteleri kaldırın.
Proaktif ve sistematik bir şekilde tüm tesislerde süreçleri standartlaştırın ve uygulayın.
Üretim tedarik zinciriniz üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol elde edin.
Sorunlarınızı tespit ederek kökten çözümler bulun
Daha düşük maliyetle daha kaliteli ürünler sunun.

İşletmenin ne kadar efektif olduğunu anlamak için OEE teriminden yararlanın.

OEE (Overall Equipment Effectiveness - Genel Ekipman Etkinliği)

Yine İngilizce açılımının ilk harflerinden oluşan ve dilimize Genel Ekipman Etkinliği olarak geçen bu terim, bir işletmede planlanan ile gerçekte ortaya çıkan üretim çıktılarını kıyaslar, başka bir deyişle üretkenlik potansiyelinin ne kadar iyi kullanıldığını ortaya çıkaran bir yüzdeliktir. 

Bu metrik üç etkene bağlıdır ve bunların kombinasyonu bir varlığın üretim sürecinde ne kadar verimli olduğu belirtir: varlık kullanılabilirliği, varlık performansı ve üretim kalitesi. Her biri bir varlığın nasıl çalıştığı hakkında farklı bilgiler verir:

 • Kullanılabilirlik – Varlık gerektiğinde ne sıklıkla çalışır?

Kullanılabilirlik, planlı üretimi kayda değer bir süre boyunca (genellikle birkaç dakika veya daha uzun) durduran tüm olayları içeren Kullanılabilirlik Kaybını hesaba katar. Kullanılabilirlik kaybı, planlanmamış durdurmaları (ekipman arızaları ve malzeme kıtlığı gibi) ve planlı durdurmaları (değişim süresi gibi) içerir.

 • Performans – Varlık ne kadar üretir?
  Performans, üretim varlığının çalışırken mümkün olan maksimum hızın altında çalışmasına neden olan tüm faktörleri içeren Performans Kaybını hesaba katar (yavaş döngüler ve küçük duruşlar dahil).

Net çalışma süresinin çalışma süresine oranı olarak şöyle hesaplanır. 

Performans = (İdeal Döngü Süresi × Toplam Sayı) / Çalışma Süresi

İdeal Döngü Süresi, tek parça üretmek için teorik olarak mümkün olan en hızlı süredir. Bu nedenle, toplam sayı ile çarpıldığında sonuç net çalışma süresidir ve bu da toplam parça miktarını üretmek için teorik olarak mümkün olan en hızlı süredir.

 • Kalite – Varlık kaç tane yüksek kaliteli ürün üretiyor?

Kalite, daha sonra yeniden işlenen parçalar da dahil olmak üzere, kalite standartlarını karşılamayan üretilmiş parçaları dışlayan Kalite Kaybını hesaba katar.

Tam üretken sürenin (Durma süresi olmadan mümkün olan en hızlı şekilde üretilen yalnızca kaliteli sayım) net çalışma süresine (Toplam sayım için mümkün olan en hızlı süre) oranı olarak hesaplanır. Pratikte şu şekilde hesaplanır:

Kalite = İyi Sayı / Toplam Sayı

Bir varlık %100 OEE ile çalıştığında, ürettiği her öğenin hatasız (kalite) olduğu, mümkün olduğu kadar hızlı ürettiği (performans) ve planlanmamış kesinti (kullanılabilirlik) yaşamadığı anlamına gelir. 

OEE metriğinin doğru hesaplanması için bazı kelimelerin karşılıklarının bilinmesi gerekir.

 • Ürün Sayısı: Kusursuz üretilmiş parçalar.
 • İdeal Döngü Süresi: Tek parça üretmek için teoride mümkün olan en hızlı süre.
 • Planlanan Üretim Süresi: Üretim varlığının üretim için programlandığı toplam süre.
 • Tam Üretken Zaman: Durma süresi olmadan mümkün olduğunca hızlı, yalnızca kaliteli parçalar üretmek.

Daha önce, %100’lük bir OEE puanı, mükemmel üretim olarak tanımlanıyordu: Durma süresi olmadan, mümkün olan en kısa sürede yalnızca iyi parçaların üretilmesi. Bu mükemmel üretim kavramı OEE ile kesişince,

 • Yalnızca iyi parçalar üretmek: %100 Kalite puanı anlamına gelir.
 • Olabildiğince hızlı: %100 Performans puanı anlamına gelir.
 • Durma süresi olmadan: %100 Kullanılabilirlik puanı anlamına gelir.

Siz de IMPEKTRA Factory MES ile üretim sürecini dijitale taşıyın, üretim hattınızdaki verileri anlık ve doğru olarak tespit edin.