Müşteri, pazar, proses, ürün ve hizmetler ile ilgili hızla artan verileri kontrol edip yönetebildiğiniz ölçekte rekabette ön sıralara çıkabilirsiniz. Katlanarak artan, sensörler, sosyal medya, pazar dinamikleri, üretim prosesleri ve müşteri analizleri gibi yapısal çeşitlilik içeren bu verileri değere dönüştürmenin yolu büyük veri mühendisliği ve büyük veri analitiğinden geçmektedir. İnsana ait zihinsel güç ile yapılamayacak kadar kapsamlı verileri analiz ederek hedefinize ulaşmak adına izlemeniz gereken rota ve bu rotada karşınıza çıkabilecek olası sorunları önceden görebilirsiniz. Adeta geleceği görmenin yeni yöntemi olan büyük veri analitiği sayesinde rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

IMPEKTRA olarak 10 yılı aşkın global büyük veri tecrübemiz ile şirketlerin ve kurumların veri odaklı dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyor; uçtan uca ve özel veri mühendisliği ve analitiği hizmeti sunuyoruz.

Müşterilerimizin tamamen bir dijital işletme olmaları yolundaki büyük veri engellerini birlikte adım adım aşıyoruz.

 • Büyük Veri danışmanlığı

 • Büyük Veri platform yönetimi

 • Büyük Veri stratejisi ve yol haritası oluşturma

 • Makine öğrenmesi ve gerçek zamanlı veri analitiği

İmpektra iot bigdata çözümleri

Veri Toplanma

Birden çok farklı veri kaynaklarında verilerin toplanması ve yönetilmesi için açık kaynaklı platformlar

İMPEKTRA potansiyel veri kaynaklarınızı ortaya çıkarır, farklı kaynaklardaki bu verileri toplayacak ve yönetecek sürdürülebilir veri toplama mekanizmaları oluşturur.

Veri Akışı

Verilerin özelliklerine göre gerçek zamanlı veya geçmiş verilerin işlenmesi için veri akışlarının oluşturulması

İMPEKTRA değere dönüşecek verilerin özelliklerine göre anlık veya kümülatif olarak verilerin akabileceği alt yapılar oluşturur.

Depolama

Etkileşimli tablolar ve yüksek güvenlikli ölçeklenebilir altyapı

İMPEKTRA güncel teknolojileri ile verimli, hızlı, erişilebilir, yüksek güvenlikli ve ölçeklenebilir data lake çözümleri sunar.

Görselleştirme

Kişiselleştirilmiş dashboard ve dinamik raporlar

İMPEKTRA büyük veri ekibi kişiselleştirilmiş dashboardlar oluşturur ve akan veri üzerinden gerçek zamanlı görselleştirmeler ile verilerinizin saklı kalmış yanlarını açığa çıkartır.

Analitik ve Yapay Zeka

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile yapay zeka modelleri ve analitik

İMPEKTRA işletmelerde problemlere özgü yapay zeka modelleri kurarak otomatik karar destek sistemleri oluşturur.

Büyük Veri Yönetimi, İşleme ve Veri Kalitesi

Veri ile ilgili projelerde, veri yönetimi (data management), ön işleme (pre-processing) ve veri düzenleme (data wrangling) faaliyetleri toplam proje sürecinin %80’ini oluşturmaktadır. Bu süreçler kompleks veri yapılarında daha da zordur ve ciddi anlamda maliyet oluşturmaktadır. Müşterilerimizin yüksek veri kalitesine ulaşması ve mükemmel veri standartlarını yakalaması için aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz;

 • SQL/NoSQL veri tabanları ve dağınık dosya sistemlerinde (HDFS vb.) büyük miktarda verinin toplanması, depolanması ve işlenmesi
 • Yapısal ve yapısal olmayan (pdf, resim, video…) verilerinizin tek bir ortamdan kolayca yönetilmesi
 • Mevcuttaki ilişkisel veri tabanlarınızın büyük veri yönetimine uygun altyapılara taşınması
 • Spark ve Hadoop gibi büyük veri teknolojilerinin kullanılarak hacimli ve karmaşık verilerin ön işleme ve veri düzenleme faaliyetlerinin yapılması
 • Flink vb. teknolojilerle akan verinin anlık olarak değere dönüştürülmesi

Büyük Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi

Karmaşık ve değişken büyük veri kümelerinde, tahmine dayalı analitik çalışmalar kapsamında istatistiksel yaklaşımlar, makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularında uzmanlaşmış bir ekip ile hizmet sunmaktayız. Yazılım ve donanım çözümlerimiz ile;

 • Mevcut analitik kaynaklarınızın tespiti ve Büyük Veri analitiği ihtiyaçlarınıza özel açık kaynaklı araçların sunulması
 • Hedeflerinize ve hesaplama kaynaklarınıza göre özelleştirilmiş, tahmine dayalı analitik algoritmaların oluşturulması
 • Sınıflandırma, müşteri segmentasyonu, kümeleme ve tahminleme çalışmalarına özel güncel makine öğrenmesi ve derin öğrenme uygulamalarının yapılması
 • Mevcut veya planlanan operasyonlarınıza ve iş gereksinimlerinize uygun, Büyük Veri Analitiği ve güncel Veri Bilimi eğitimlerinin verilmesi

Büyük Veri Karakteristikleri

Volume (Hacim)

Çok büyük boyutlarda olması (TB, PB ve üstü)

Variety (Çeşitlilik)

Çok farklı kaynaktan türemesi, farklı formatta olması

Veracity (Belirsizlik Derecesi)

Doğruluğunun kontrole ihtiyacı olduğu durumlar

Value (Değer)

Bu kadar çok veriden değer üretebilme

Velocity (Hızla çoğalması)

Mevcut verinin %80’i son 2-3 yılda üretildi