Bütün organizasyonlar işlerinin bir parçası olarak veri üretir ve ayrıca dışsal veri kaynaklarına erişerek süreçleri içerisinde kullanır. Günümüzde işletmelerin ürettiği ve dış kaynaklar üzerinden ulaştığı verinin boyutu önceki dönemlere göre katbekat artmıştır. Bu verilerden fayda oluşturmak ve anlamlı stratejiler üretmek bunlar üzerinde ciddi çalışmalar gerektirmektedir. Elde edilen ham veriler işlenerek bilgiye dönüştürülmeli, hedeflerle yönetim çerçevesinde performans kriterleri oluşturabilmek için bu bilgi analiz edilmelidir.

Günümüzün teknoloji çağında, eğer doğru kullanılabilirse, bilgi çok büyük bir güce dönüşmüştür. Satış hacmi, müşteri analizleri, marka değeri, zamanında sipariş, yatırım geri dönüş oranı, verimlik analizleri gibi işletmelerin çeşitli yönleri ile ilgili tam zamanında ve doğru bilgiye erişim yeteneği her ölçekteki şirket için kritik öneme sahiptir.

IMPEKTRA olarak 10 yılı aşan İş Zekası ve Analitiği tecrübemiz ile şirketlerin ve kurumların veri odaklı dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyor; uçtan uca ve özel İş Zekası ve Analitiği hizmeti sunuyoruz:

 • Gereksinimlerin Tespit Edilmesi

  Uzman ekibimiz BT ve altyapılarınızı inceledikten sonra iş zekası ve ileri analitik çözümler için gereksinimleriniz ortaya çıkaracaktır.

 • Senaryoların Üretilmesi

  Bu çalışma, kullanıcı grupları ve onların kullanım senaryolarına uygun Anahtar Performans Göstergeleri, alarmlar, raporlar ve entegrasyonları içermektedir.

 • Verilerin Hazırlanması

  Veri ambarı (DWH) mimari tasarımı için veriler ön işleme tabi tutulur, temizlenir ve modellenir.

 • Testler ve Entegrasyon

  DWH hazır olduğunda ürün işlevsellik testleri yapılır, uygulama ile birlikte diğer sistemlere entegre edilir.

 • Sonuç

  Proje sonunda geçmiş ve gerçek zamanlı verilerle etkinleştirilen iş zekası ürünü, sizin sektörünüze ve tüm operasyonel süreçlerinize özel görselleştirme araçları, raporlar, alarmlar ve entegrasyonlar sunacaktır.

İmpektra iot bigdata çözümleri

İmpektra İş Zekası Çözümleri

Modernizasyon

Mevcut BI aracınızın modernize edilmesi

Entegrasyon

SAP BI, Tableau, Qlik, IBM BI, Microsoft Power BI vb. üçüncü taraf çözümlerin entegrasyonu ve özelleştirmelerin yapılması

BI Çözümleri

Kurumsal mobil BI çözümlerinin tasarımı ve geliştirilmesi

Entegrasyon

BI yetkinliğinin mevcut sistemlere entegrasyonu

Görselleştirme

Veri görselleştirme

Veri

Veri ambarı & ETL

 • Müşteri davranışları analizi

 • Müşteri memnuniyeti optimizasyonu

 • Piyasa eğilimlerini takip etme

 • Kar artışı

 • Rakiplerle kıyaslama

 • Fırsatları tanımlama