Endüstri 4.0 ın en önemli unsuru olan IoT teknolojileri insan gücünü ve insandan kaynaklanan hataları neredeyse sıfıra indiren bir işleyiş sunmaktadır. IoT teknolojileri ve sensörler ile proseslerinizden ve makinelerinizden gerçek zamanlı veri toplayabilir, olağan dışı durumları izleyebilirsiniz. İşletmenizdeki fiziksel nesneler birbirleriyle iletişim kurabilir ve kendi sistemlerini yönetebilir hale gelir ve hata oranı sıfıra indirgenmiş olur.

İMPEKTRA IoT çözümleri ile,

  • İşletmenize ait cihazlar hakkında anlık bilgi edinebilirsiniz,
  • Cihazlarınıza ait olağan dışı durumları anında görebilirsiniz,
  • Üretim sürecinizi hızlandırabilir, hata oranını düşürebilirsiniz,
  • Üretimi aksatacak durumlar ile ilgili önceden bilgi alabilirsiniz,
  • Cihazlarınızın yönetimini daha kolay hale getirebilirsiniz.

 

Üretim yaptığınız ortamlarda verimliliği artırmak, hatayı sıfırlamak veya farklı çözüm arayışında iseniz bizimle iletişime geçiniz.