groupe-renault-logo

Öngörü

Proje, Renault’nun fabrikalarındaki üretim hatlarında meydana gelen tüm olası hataları ve problemleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

• Önceki işlem verilerinin toplanması

• Veri sınıflandırması ve öğrenimi

• Gerçek zamanlı veri toplama ve karşılaştırma

• Olası arızaların tahmini

OaO Tahmini

Proje, paydaşlara daha etkili OaO (genel görüş) yönetişimi için yeni yetenekler sağlamayı amaçlamaktadır.
• Pazar, satış ve yönetim faaliyetlerinden veri toplama

• SmartReport

•Tavsiye

• Tahmin

• Simülasyon

• Hedef Ayarı

ADAS

Araçların, bilgisayar simülasyonu ile bigdata ve makine öğrenimi algoritmaları kullanarak tasarımı, geliştirilmesi ve sayısal olarak doğrulanması.
• Simülasyon ortamından veri toplama

• Akıllı Rapor

•Tavsiye

• Tahmin

• Tasarım Değişikliği