Başarınızı bizimle artırın!

Daha Fazla Veri, Daha Fazla Soru & Daha İyi Sonuç

Şirketler müşteriler, ürünler ve hizmetler hakkında artan miktarda bilgiyi yakalamak ve analiz etmek ve rekabette ön sıralara çıkabilmek için büyük verilerle başa çıkmanın pratik bir yolunu bulmalıdır. Veriler yapılandırılmış ve yapılandırılmamış şekillerde giderek karmaşıklaşmaktadır. Yeni veri kaynakları, sensörler gibi cihazlardan, sosyal iş siteleri ve tıklama akışı verileri gibi web sitesi etkileşimi gibi kaynaklardan gelebilmektedir. Değişen iş gereksinimlerini karşılamak, doğru bilgilerin doğru zamanda sunulmasını gerektirir.

Müşteri ilişkileri oluşturma, perakende sektörü için kritik öneme sahiptir ve bunu yönetmenin en iyi yolu, büyük verileri yönetmektir. Perakendeciler, müşterilere pazarlamanın en iyi yolunu, işlemlerin üstesinden gelmenin en etkili yolunu ve işi geride bırakmanın en stratejik yolunu bilmelidir. Büyük veri bütün tüm bunların tam merkezindedir.

Hasta kayıtları Tedavi planları Reçete bilgisi Sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda, her şeyin hızlı, doğru bir şekilde yapılması ve bazı durumlarda sıkı yönetmeliklere uymak için yeterince şeffaf olması gerekmektedir. Büyük veriler etkili bir şekilde yönetildiğinde, sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta bakımını iyileştiren gizli bilgileri ortaya çıkarabilir.

İşetmeler verimliliği artırmak, rekabet avantajı yaratmak, hayatını devam ettirmek ve ortalamanın üzerinde kar elde etmek gibi temel amaçlara ulaştıracak yeni veri kaynaklarını doğru kullanarak rakiplerinin bir adım önüne geçebilirler. Büyük Veri ile yapılacak çalışma işletmenin mevcut ve ileriye yönelik durumu hakkında çok fazla bilgi verecektir.

Devlet kurumları, analitiklerini büyük verilere göre kullanabildikleri ve uygulayabildiği zaman, kamu hizmetlerini yürütmek, acenteleri işletmek, trafik sıkışıklığıyla uğraşmak ya da suçu önlemek söz konusu olduğunda önemli bir güç edinirler. Ancak, büyük verilere birçok avantaj varken, hükümetler şeffaflık ve mahremiyet konularına da hitap etmelidir.

Veriye dayalı anlayışla donatılmış eğitimler, okul sistemleri, öğrenciler ve müfredatlar üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Büyük verileri analiz ederek, risk altındaki öğrencileri tanımlayabilir, öğrencilerin yeterli ilerleme kaydettiklerinden emin olabilir ve öğretmenlerin ve müdürlerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi için daha iyi bir sistem uygulayabilirler.

Polis güçleri, kaynakları daha verimli bir şekilde dağıtmak ve gerektiğinde caydırıcı olmak için kendi istihbaratlarına ve kamu veri setlerine dayanan veri güdümlü stratejileri giderek daha fazla kullanmalıdır.